Weekbericht week 20 2024.

 

 

Afgelopen weken zijn we actief bezig geweest met de verspreiding van onze nieuwe folder met als titel.

 

SAMEN MET DE VSP AAN DE SLAG VOOR EEN NOG MOOIER EN BETER VALKENBURG A/D GEUL.

 

De VSP heeft deze verspreiding samen met een aantal vrijwilligers georganiseerd. Zou jij in de toekomst mee willen folderen of heb je de folder niet gekregen neem dan contact met ons op.

 

Ook zijn deze week de commissievergaderingen weer begonnen hier zullen wij in het weekbericht van volgende week op terugkomen.

Onderstaand de gefotografeerde folder.

 

Chrétien Jamin. Wnd. Voorzitter.

Weekbericht week  17 2024.

Afgelopen maandag 22 april 2024 waren Gertie Silverentant en Chrétien Jamin te gast bij de brandweer. Samen met een aantal collega raadsleden werden wij bijgepraat over de stand van zaken bij de brandweer Zuid Limburg standplaats Valkenburg aan de Geul. Veel respect voor deze vrijwilligers welke 24 uur per dag voor ons allen klaarstaan. Ook deze vrijwilligers zijn erg blij met hun opgeknapte onderkomen na de watersnood hier in Valkenburg.

Gisteravond waren wethouder Jef kleijnen en Chrétien Jamin aanwezig bij de presentatie van de plannen van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen. Helaas is dit voor Parkstad en Heuvelland niet gunstig er vindt toch vanaf 2030 een vermindering van activiteiten plaats welke verhuizen naar Sittard-Geleen.  De Ziekenhuisalliantie welke geleid wordt vanuit Heerlen zal zich nu beraden op nieuwe acties.

 

Chrétien Jamin Wnd. Voorzitter.

Weekbericht week 16 2024.

 

Heb deze week even gewacht of er nog nieuws zou komen over de niet eindigende problematiek Croix de Bourgogne. Helaas werden we afgelopen weekend verrast dat de omgevingsmanager welke pas in dienst was om dit bouwproject te begeleiden bedreigd zou zijn.  Voor de VSP is natuurlijk een punt zeker. Bedreigen is totaal uit den boze wij veroordelen dat ook ten zeerste. Ook wij betreuren het als dit hotel hier op deze plaats zal worden herbouwd. Wij hebben echter te maken met besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen en dat zullen we moeten respecteren. Door de reconstructie van het centrum is pas geleden voor de tweede maal een visboer vertrokken. Ook zijn wij bang dat Santa’s Village zo meteen niet meer georganiseerd kan worden. De VSP heeft daarom verleden week al schriftelijke vragen aan het College gesteld.

Dus ondanks dat de raad in 2015 unaniem een inmiddels onomkeerbaar besluit heeft genomen, hoeft de bouw voor ons niet door te gaan. Helaas konden wij ons er destijds niet mee bemoeien want de VSP is pas in 2017 opgericht.  Liever zouden wij zien dat het Theodoor Dorrenplein beschikbaar blijft voor de inwoners van onze mooie gemeente. Plaats de Kei en de kiosk terug zodat de culturele evenementen op dit plein door kunnen blijven gaan.

 

Chrétien Jamin, Wnd Voorzitter.

 

 

 

Weekbericht week 15 2024.

 

 

 

Gisteren 8 april was er de raadsvergadering er werden de besluiten genomen welke tijdens de afgelopen commissievergaderingen besproken waren en ook al vermeld staan in ons weekbericht van week 12 en 13.

 

Door ondergetekende werd een vraag gesteld betreffende Boslust waar van allerlei bouwactiviteiten plaatsvinden. Ook staat het gebouw al maanden open aangezien er aan de voorkant alle kozijnen zijn verwijderd. Helaas duurt het nog even voordat de erfgoedverordening van kracht is vanaf dat moment kan de gemeente ingrijpen. We hopen dus maar dat het gebouw niet onherstelbaar beschadigd wordt.

En er alsnog een mooie bestemming voor wordt gevonden.

 

 

Ook Croix de Bourgogne was weer een gesprekspunt tijdens deze vergadering.

Hoe is het mogelijk dat men ooit met deze investeringsmaatschappij in zee is gegaan zoals men ziet geeft dit alleen maar ellende. De visboer welke wekelijks op het Theodoor Dorrenplein is dit jaar de eerste ondernemer welke helaas is vertrokken door de komst van Croix de Bourgogne. De VSP spreekt de hoop uit dat er in de toekomst terdege rekening gehouden wordt met de bewoners en ondernemers welke in de aangrenzende straten zijn gehuisvest. Eigenlijk spreken wij de hoop uit dat dit onzinnige plan alsnog niet doorgaat.

 

 

Aanstaande zaterdag en zondag is er dan weer de Amstel Gold Race. Dit is wederom een evenement waarmee Valkenburg op een positieve manier in het nieuws kan komen.

Wij hopen dan ook dat zeker de tourrenners zich van hun mooie kant laten zien. Het zou toch ontzettend jammer zijn als door het gedrag van een kleine groep wielrenners ook deze toertocht niet meer georganiseerd zou kunnen worden. Valkenburg en geheel Zuid-Limburg hoopt dan ook dat dit een mooie tocht zal worden.

 

Vandaag hebben wij tevens aan het college artikel 32 vragen gesteld omtrent de Santa's Village. Indien  u de juiste tekst en vragen wilt lezen zie deze website onder kopje nieuws en ga dan naar de artikel 32 vragen.

 

 

 

 

Chrétien Jamin, Wnd Voorzitter.

 

Weekbericht VSP week 14 2024.+

UITNODIGING.

De nieuwe pensioenwet:

wat is er veranderd en wat merkt u daarvan.

Wilt u daar meer over weten?

Kom dan dinsdag 9 april naar een voorlichtingsavond in gemeenschapshuis Cascade in Vilt.

Aanvang 19.30 uur. Deskundig op gebied van pensioenen, Rene Jongen, geeft tekst en uitleg en kan al uw vragen beantwoorden..

Natuurlijk staat de koffie voor u klaar.

Iedereen is van harte welkom!

 

Namens de VSP>

Weekbericht VSP week 13 2024.

 

 De cyclus van commissievergaderingen is weer voorbij. Aangezien er niet zoveel op de agenda stond duurden deze afgelopen week niet zo lang. Alleen de commissie Fysiek Domein dreigde een latertje te worden. Echter de meeste vragenstellers van de rondvraag vroegen om een schriftelijke beantwoording van de Wethouder. Gisteravond waren Gertie Silverentant en ik met 3 andere raadsleden aanwezig bij een evaluatie van de activiteiten van de beweegmakelaar georganiseerd door onze Wethouder jef Kleinen. In onze mooie gemeente Valkenburg aan de Geul bekleed Remco Vijgenboom met veel elan deze functie. Uit de duidelijke verantwoording en presentatie blijkt duidelijk dat hij heel goed werk verricht en we zeker moeten doorgaan met de beweegmakelaar.

Het zwembad Mosaqua houdt de gemoederen terecht bezig. Weet u nog dat toenmalig wethouder Remy Meijers riep toen de Polfermolen gesloten werd dat de bezoekers van de Polfermolen terecht konden in Mosaqua te Gulpen. Dit is nu wel weer duidelijk een reden om te pleiten voor een zwembad in Valkenburg aan de Geul. De dag voor dat bekend werd dat ook dit zwembad dicht moet kreeg het huidige College nog een offerte van de gemeente Gulpen-Wittem om onze inwoners met korting dit zwembad te bezoeken.

Een ander belangrijk thema wat Parkstad en de heuvelland gemeentes bezighoudt is het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen. Aanstaande zaterdag is er een manifestatie op het Pancratiusplein in Heerlen. Hier heeft iedereen nogmaals de kans om zijn stem te laten horen.

 

Chrétien Jamin, Wnd Voorzitter.

 

 

 

 

.

Weekbericht VSP week 12 2024.

 

Naar aanleiding van de commissievergaderingen Sociaal Domein en Fysiek domein. 

Voorstel college betreffende vaststellen beleidsplan armoede schuldhulpverlening en vroeg signalering 2024-2028.

Door de gestegen kosten van bijvoorbeeld energie, gas, levensonderhoud alsmede de inflatie vallen steeds meer mensen onder de armoedeval. In het coalitieakkoord 2022-2026 'Valkenburg aan de Geul veert op' is opgenomen dat er geen verdere verhoging komt van inkomensnormen voor toeslagen (tenzij onderzoek anders uitwijst). Gelet op de zojuist genoemde omstandigheden willen wij vragen toch dit onderzoek te doen en te kijken wat ophoging tot 130% van het sociaal minimum voor volwassenen en van 130% naar 140% kind regelingen betekent voor onze inwoners die in de Armoedeval zitten. Met deze verhoging kunnen wij meer mensen helpen die het nodig hebben. Vraag aan de wethouder of hij bereid is dit onderzoek te laten uitvoeren en wat dit betekent i.r.t. financiën, noodzaak en uitvoering. Tevens de vraag aan de andere partijen of zij dit voorstel van ons ondersteunen?

Zowel de diverse fracties als onze wethouder Jef kleijnen omarmden dit voorstel. Dit betekent o.a. dat de wethouder dit gaat onderzoeken.

 

 Tijdens de commissie vergadering Fysiek Domein is positief gereageerd op de Woonzorgvisie gemeente Valkenburg aan de Geul welke door de Wethouders Kleijnen en Weerts werden aangeboden.

Tevens is door Wethouder Niels Dauven toegezegd dat op korte termijn begonnen zal worden met het opknappen van de voetpaden in het Geulpark.

Chrétien Jamin, wnd voorzitter.

 

 

Weekbericht VSP week 11 2024.

 

 

Afgelopen dagen stond in het teken van de commotie omtrent de sluiting van Mosaqua in Gulpen.

De VSP heeft zich altijd verzet tegen de sluiting van de Polfermolen en is nog steeds van mening dat dit niet nodig was. Echter dat op aanwijzing van de vorige wethouder het overdekt zwembad is leeggepompt is het onherstelbaar beschadigd volgens de deskundigen waardoor dit besluit niet meer teruggedraaid kan worden. Op aandringen van de VSP hebben we dan ook gisteren namens en mede met onze coalitiegenoten een artikel 32 vraag aan het College gesteld. In deze vraag verwoorden wij om samen met Provincie en de Hevelland gemeenten te onderzoeken om eventueel te komen tot een zwembad in de regio. Het zou toch wel triest zijn als in het Heuvelland geen (overdekt) zwembad meer aanwezig is.  Ook wij zijn voorstander dat het schoolzwemmen weer hervat gaat worden. Tevens is ook een zwembad een mooi hulpmiddel tegen eenzaamheid. Ook vinden wij o.a. als meest vergrijzende gemeente dat dit een manier is om ouderen meer te laten bewegen.

 

 

Op 9 april aanstaande organiseert de VSP voor de tweede maal een avond voor iedere geïnteresseerde over de hervorming van de pensioenen. Deze avond zal gehouden worden in gemeenschapshuis Cascade te vilt. Aanvang 19.30 uur hiervoor is natuurlijk iedereen van harte welkom. Rene Jongen zal hier op deskundige wijze de veranderingen van de pensioenwet aan eenieder uitleggen.

 

De VSP zal blijven opkomen voor alle Valkenburgers jong en oud meld u daarom aan als lid en doe mee.

 

Chretien Jamin, Wnd Voorzitter. 

 

 

Weekbericht VSP week 10-2024.

 

Verleden week hebben wij geen weekbericht op onze site geplaatst aangezien we in afwachting waren wat er rond Croix de Bourgogne stond te gebeuren. Helaas afgelopen vrijdag werden de hekken dan toch geplaatst op het Theodoor Dorrenplein. Dit betekend dat het startsein van de bouw heeft plaatsgevonden. Uit de reacties die we de laatste dagen ontvingen realiseren nu pas velen dat het drie grote gebouwen worden op het Theodoor Dorrenplein. Aan de hand van de bestrating kan men echter al heel lang zien wat de omvang van dit hotel wordt.

 

De oplevering moet zijn 15 januari 2026 De VSP heeft alles op alles gezet om de bouw van Croix de Bourgogne te voorkomen. Maar het raadsbesluit van 14 december 2015 bood hier geen enkele mogelijkheid toe.

 

Morgen, 6 maart, is er voor de raadsleden een bijeenkomst over het voortbestaan van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen. Evenals op de bijeenkomst voor de wethouders welke op 4 maart plaatsvond waar onze wethouder, jef Kleijnen,  natuurlijk weer heeft gepleit voor instandhouding van de gezondheidszorg in het Heuvelland. Zal ondergetekende dit ook doen namens onze fractie.

 

Namens de VSP,

 

Chrétien Jamin (Wnd. voorzitter)

 

 

Nieuwsbulletin 08 2024.

Na een geslaagde Vastenaovend zijn de werkzaamheden weer door iedereen opgepakt.

Begin van deze week was er een tumultueuze raadsvergadering in Vaals. Over de wielerevenementen in Zuid-Limburg.

Het struikelblok is de overlast welke onze inwoners ervaren van de duizenden wielertoeristen, motoren, scooters, steppen en automobilisten.

Door de VSP is al herhaaldelijk aangegeven dat er meer gehandhaafd moet worden. Ook luisterend en kijkend naar deze raadsvergadering in Vaals is dit het 

grote struikelblok. Het is dan ook  jammer dat goedwillende en uitstekend hun best doende organisaties van onder andere de Amstel Gold Toertocht en de

Amstel Gold Race hiervan dreigen de dupe te worden. Ook blijkt nu maar weer dat het van groot belang is dat de gemeenteraden in het Heuvelland 

echt moeten gaan samenwerken. Het is dan ook te hopen dat de Zuid-Limburgse raadsleden van de diverse gemeentes de uitnodiging welke vanuit  Valkenburg 

op korte termijn zal worden verzonden zullen aannemen. 

 

Chrétien Jamin.

 

 

Nieuwsbulletin 06 2024.

 

 

 

De inbreng van de raadsvergadering van gisteravond                5 februari.

 

 

 

Voorzitter, aanwezigen en aanwezigen via de livestream.

 

De onttrekking van het Gebösjkevoetpad en Het Wilhelminatorenvoetpad is al herhaaldelijk besproken in deze raad.

In eerste instantie is er zelfs een krediet beschikbaar gesteld van 130.000 euro. Echter het vorige college heeft dit plan nadat het krediet beschikbaar is gesteld nooit tot uitvoering gebracht. De VSP is niet blij als we voetpaden aan de openbare ruimte moeten onttrekken. Echter in dit geval gaat het openhouden van deze voetpaden tot precedentwerking leiden. Valkenburg aan de Geul beschikt over een veelvoud van groeves op diverse plaatsen verdeeld over de gemeente. Ook nadat wij als gemeente in de groeve welke niet ons eigendom is, toestemming van de eigenaren krijgen om verstevigingswerken uit te voeren.

De VSP is dan ook niet voor om dit te gaan realiseren en ziet zich daarom ook genoodzaakt om met het voorstel van het college mee te gaan. Wij zijn dan zeker ook verplicht in de toekomst om op andere plaatsen in het gangenstelsel verstevigingswerken uit te voeren. De VSP is wel van mening dat de 130.000 euro welke reeds hiervoor beschikbaar is gesteld om dit geld te gebruiken voor onderhoud en renovatie van voetpaden gelegen o.a. rondom het Geulpark (inclusief een hufterproof picknicktafel voor mensen met beperkingen.)

De VSP zal daar in tweede termijn gezamenlijk met de coalitiepartners een amendement over indienen.

 

Dit amendement welk pleit voor het renoveren van de voetpaden rondom het Geulpark werd door de raad aangenomen en door het College omarmd. Zelfs op zo een manier dat de wethouder kon toezeggen dat hierop zeer korte termijn mee gestart gaat worden.

 

 

 

Wij als VSP zullen dit natuurlijk op de voet blijven volgen. In de vorige raadsperiode is ook door Jef Kleinen hier herhaaldelijk op gewezen.

 

Nu natuurlijk eerst Vastelaovend vieren wij wensen jullie allen een fijne gezellige Vastelaovend.

Nieuwsbulletin 05-2024.

Nieuwsbulletin 04 2024.

Vanavond is dus bekend geworden dat de carnavalsoptocht op carnavalsmaandag ook dit jaar live zal worden uitgezonden.

Mede door onze inbreng in de commissievergadering van gisteravond 22 januari heeft het college samen met Heuvelland Vandaag hiervoor gekozen.

Wij wensen nu al iedereen veel kijkplezier.

 

Chrétien Jamin, 

 

 

Nieuwsbulletin 04 2024.

 

Vastelaovend komt met rasse schreden dichterbij.

De commotie over het Auw Wieverbal ligt achter ons en de 6500 entreekaarten zijn verkocht. Afgelopen week waren weer de commissievergaderingen. De VSP heeft hier duidelijk aandacht gevraagd voor de omroep na het samengaan van TV Valkenburg met Heuvelland Vandaag constateren wij dat de politiek maar zeker ook het Valkenburgs verenigingsleven niet voldoende aan bod komen. Wij hebben dan ook een dringend beroep gedaan op de burgemeester om hierover met de omroepen in gesprek te gaan. Wij waarderen natuurlijk de onafhankelijke journalistiek maar hopen toch dat de fusie niet een verarming van het Valkenburgse nieuwsaanbod betekend.

Wij zijn dan ook evenals onze collega raadsleden van mening dat ook de carnavalsoptocht van Centrum Valkenburg uitgezonden dient te worden. Deze optocht geeft namelijk een goed beeld van wat er in geheel Valkenburg aan de Geul deelneemt aan de verschillende optochten. Aangezien de kerkdorpen allemaal in het centrum deelnemen aan de grote Optocht. Tijdens de vergadering van fysiek domein kwam onder andere de vergroening van de diverse pleinen aan de orde wij juichen dit van harte toe. Tevens vragen wij het College om te onderzoeken of het mogelijk is om het centrum van Valkenburg geleidelijk aan te pakken aangezien de basaltstenen zoveel onderhoud nodig hebben en natuurlijk verre van ideaal zijn. We zien zoveel slechte stukken en kapotgereden wegen dat we ons hiervoor moeten schamen. Wij vragen het College dan ook zeker als Croix de Bourgogne en zijn twee dependances worden gebouwd om te zorgen dat de reparatie ook na deze bouw aanpassen op een manier wat bij deze tijd past.

 

Chrétien Jamin.

 

 

 

Nieuwsbulletin 3 2024.

 

Onlangs hebben er in het bestuur enkele wijzigingen plaatsgevonden. De heren Jo Savelberg en Dre Habets en Mevrouw Jannie van de Worp hebben te kennen gegeven om hun bestuurslidmaatschap niet langer te continueren. Wij danken hen voor hun inbreng en betrokkenheid en wensen hun veel succes in de toekomst. Met ingang van 1 januari jongstleden ziet de bestuurssamenstelling er als volgt uit. Ook het post en mail adres is gewijzigd.

 

Chretien jamin, Waarnemend Voorzitter.

 

 

Bestuur VSP per 1-1-2024.

 

Dagelijks Bestuur:

  • Chrétien Jamin Waarnemend Voorzitter.
  • Peter Majolein Waarnemend Secretaris.
  • Lloyd Wagemans Penningmeester.

 

Algemene Bestuurslid.

 

  • Hugo Römling.

 

Post- en bezoekadres: Hoogbeek 39 6305 BH.

 

Algemeen emailadres: info@vspvalkenburg.nl

 

 

Weekbericht week 2.


VASTELAOVEND SAME.

De VSP wil via deze weg de nieuwe Prinsen, Prinsessen en Ministers in onze mooie gemeente Valkenburg aan de Geul van harte feliciteren met hun uitverkiezing tot heerser over hun Vastelaoves rijk.

De VSP hoopt dat de Vastelaovend in Valkenburg weer op een traditionele wijze gevierd gaat worden. Waar iedereen dit feest in hun eigen omgeving kunnen vieren.

De politiek maakt zich weer op voor de komende raadsvergadering van 5 februari aanstaande.
Volgende week zullen dan ook weer de gebruikelijke commissievergaderingen plaatsvinden. Op dinsdag 16 januari zal ondermeer het vergroenen van de 5 pleinen aan de orde komen welke bij de VSP al enkele jaren hoog op het lijstje staan om aan te passen en te renoveren naar de eisen van deze tijd.
Op woensdag 17 januari bij de vergadering van de gecombineerde commissies Economisch Domein en Sociaal Domein zal er een presentatie plaatsvinden van de aanpak sportzomer 2024 met name over de Tour de Femmes.
Tijdens de Commissievergadering van Algemene Zaken en Middelen zal er onder meer gesproken worden over een brief van de gemeente Eijsden-Margraten over de aanzet tot Regionale Raadsadviescommissies. Dit past weer uitstekend bij de regionale samenwerking waar ook onze fractie voorstander van is. Deze samenwerking vinden wij erg belangrijk en wij zijn. Van mening dat het met het bewaren van ieders zelfstandigheid en identiteit zeker mogelijk zal zijn.
Kortom onze fractie en Wethouder hebben de komende week weer voldoende om zich voor in te zetten.