WELKOM OP DE WEBSITE VAN                         DE VSP.

Nieuwsbulletin 08 2024.

Na een geslaagde Vastenaovend zijn de werkzaamheden weer door iedereen opgepakt.

Begin van deze week was er een tumultueuze raadsvergadering in Vaals. Over de wielerevenementen in Zuid-Limburg.

Het struikelblok is de overlast welke onze inwoners ervaren van de duizenden wielertoeristen, motoren, scooters, steppen en automobilisten.

Door de VSP is al herhaaldelijk aangegeven dat er meer gehandhaafd moet worden. Ook luisterend en kijkend naar deze raadsvergadering in Vaals is dit het 

grote struikelblok. Het is dan ook  jammer dat goedwillende en uitstekend hun best doende organisaties van onder andere de Amstel Gold Toertocht en de

Amstel Gold Race hiervan dreigen de dupe te worden. Ook blijkt nu maar weer dat het van groot belang is dat de gemeenteraden in het Heuvelland 

echt moeten gaan samenwerken. Het is dan ook te hopen dat de Zuid-Limburgse raadsleden van de diverse gemeentes de uitnodiging welke vanuit  Valkenburg 

op korte termijn zal worden verzonden zullen aannemen. 

 

Chrétien Jamin.

 

 

Nieuwsbulletin 06 2024.

 

 

 

De inbreng van de raadsvergadering van gisteravond                5 februari.

 

 

 

Voorzitter, aanwezigen en aanwezigen via de livestream.

 

De onttrekking van het Gebösjkevoetpad en Het Wilhelminatorenvoetpad is al herhaaldelijk besproken in deze raad.

In eerste instantie is er zelfs een krediet beschikbaar gesteld van 130.000 euro. Echter het vorige college heeft dit plan nadat het krediet beschikbaar is gesteld nooit tot uitvoering gebracht. De VSP is niet blij als we voetpaden aan de openbare ruimte moeten onttrekken. Echter in dit geval gaat het openhouden van deze voetpaden tot precedentwerking leiden. Valkenburg aan de Geul beschikt over een veelvoud van groeves op diverse plaatsen verdeeld over de gemeente. Ook nadat wij als gemeente in de groeve welke niet ons eigendom is, toestemming van de eigenaren krijgen om verstevigingswerken uit te voeren.

De VSP is dan ook niet voor om dit te gaan realiseren en ziet zich daarom ook genoodzaakt om met het voorstel van het college mee te gaan. Wij zijn dan zeker ook verplicht in de toekomst om op andere plaatsen in het gangenstelsel verstevigingswerken uit te voeren. De VSP is wel van mening dat de 130.000 euro welke reeds hiervoor beschikbaar is gesteld om dit geld te gebruiken voor onderhoud en renovatie van voetpaden gelegen o.a. rondom het Geulpark (inclusief een hufterproof picknicktafel voor mensen met beperkingen.)

De VSP zal daar in tweede termijn gezamenlijk met de coalitiepartners een amendement over indienen.

 

Dit amendement welk pleit voor het renoveren van de voetpaden rondom het Geulpark werd door de raad aangenomen en door het College omarmd. Zelfs op zo een manier dat de wethouder kon toezeggen dat hierop zeer korte termijn mee gestart gaat worden.

 

 

 

Wij als VSP zullen dit natuurlijk op de voet blijven volgen. In de vorige raadsperiode is ook door Jef Kleinen hier herhaaldelijk op gewezen.

 

Nu natuurlijk eerst Vastelaovend vieren wij wensen jullie allen een fijne gezellige Vastelaovend.

Nieuwsbulletin 05-2024.

Nieuwsbulletin 04 2024.

Vanavond is dus bekend geworden dat de carnavalsoptocht op carnavalsmaandag ook dit jaar live zal worden uitgezonden.

Mede door onze inbreng in de commissievergadering van gisteravond 22 januari heeft het college samen met Heuvelland Vandaag hiervoor gekozen.

Wij wensen nu al iedereen veel kijkplezier.

 

Chrétien Jamin, 

 

 

Nieuwsbulletin 04 2024.

 

Vastelaovend komt met rasse schreden dichterbij.

De commotie over het Auw Wieverbal ligt achter ons en de 6500 entreekaarten zijn verkocht. Afgelopen week waren weer de commissievergaderingen. De VSP heeft hier duidelijk aandacht gevraagd voor de omroep na het samengaan van TV Valkenburg met Heuvelland Vandaag constateren wij dat de politiek maar zeker ook het Valkenburgs verenigingsleven niet voldoende aan bod komen. Wij hebben dan ook een dringend beroep gedaan op de burgemeester om hierover met de omroepen in gesprek te gaan. Wij waarderen natuurlijk de onafhankelijke journalistiek maar hopen toch dat de fusie niet een verarming van het Valkenburgse nieuwsaanbod betekend.

Wij zijn dan ook evenals onze collega raadsleden van mening dat ook de carnavalsoptocht van Centrum Valkenburg uitgezonden dient te worden. Deze optocht geeft namelijk een goed beeld van wat er in geheel Valkenburg aan de Geul deelneemt aan de verschillende optochten. Aangezien de kerkdorpen allemaal in het centrum deelnemen aan de grote Optocht. Tijdens de vergadering van fysiek domein kwam onder andere de vergroening van de diverse pleinen aan de orde wij juichen dit van harte toe. Tevens vragen wij het College om te onderzoeken of het mogelijk is om het centrum van Valkenburg geleidelijk aan te pakken aangezien de basaltstenen zoveel onderhoud nodig hebben en natuurlijk verre van ideaal zijn. We zien zoveel slechte stukken en kapotgereden wegen dat we ons hiervoor moeten schamen. Wij vragen het College dan ook zeker als Croix de Bourgogne en zijn twee dependances worden gebouwd om te zorgen dat de reparatie ook na deze bouw aanpassen op een manier wat bij deze tijd past.

 

Chrétien Jamin.

 

 

 

Nieuwsbulletin 3 2024.

 

Onlangs hebben er in het bestuur enkele wijzigingen plaatsgevonden. De heren Jo Savelberg en Dre Habets en Mevrouw Jannie van de Worp hebben te kennen gegeven om hun bestuurslidmaatschap niet langer te continueren. Wij danken hen voor hun inbreng en betrokkenheid en wensen hun veel succes in de toekomst. Met ingang van 1 januari jongstleden ziet de bestuurssamenstelling er als volgt uit. Ook het post en mail adres is gewijzigd.

 

Chretien jamin, Waarnemend Voorzitter.

 

 

Bestuur VSP per 1-1-2024.

 

Dagelijks Bestuur:

  • Chrétien Jamin Waarnemend Voorzitter.
  • Peter Majolein Waarnemend Secretaris.
  • Lloyd Wagemans Penningmeester.

 

Algemene Bestuurslid.

 

  • Hugo Römling.

 

Post- en bezoekadres: Hoogbeek 39 6305 BH.

 

Algemeen emailadres: info@vspvalkenburg.nl

 

 

Weekbericht week 2.

 

 


VASTELAOVEND SAME.

De VSP wil via deze weg de nieuwe Prinsen, Prinsessen en Ministers in onze mooie gemeente Valkenburg aan de Geul van harte feliciteren met hun uitverkiezing tot heerser over hun Vastelaoves rijk.

De VSP hoopt dat de Vastelaovend in Valkenburg weer op een traditionele wijze gevierd gaat worden. Waar iedereen dit feest in hun eigen omgeving kunnen vieren.

De politiek maakt zich weer op voor de komende raadsvergadering van 5 februari aanstaande.
Volgende week zullen dan ook weer de gebruikelijke commissievergaderingen plaatsvinden. Op dinsdag 16 januari zal ondermeer het vergroenen van de 5 pleinen aan de orde komen welke bij de VSP al enkele jaren hoog op het lijstje staan om aan te passen en te renoveren naar de eisen van deze tijd.
Op woensdag 17 januari bij de vergadering van de gecombineerde commissies Economisch Domein en Sociaal Domein zal er een presentatie plaatsvinden van de aanpak sportzomer 2024 met name over de Tour de Femmes.
Tijdens de Commissievergadering van Algemene Zaken en Middelen zal er onder meer gesproken worden over een brief van de gemeente Eijsden-Margraten over de aanzet tot Regionale Raadsadviescommissies. Dit past weer uitstekend bij de regionale samenwerking waar ook onze fractie voorstander van is. Deze samenwerking vinden wij erg belangrijk en wij zijn. Van mening dat het met het bewaren van ieders zelfstandigheid en identiteit zeker mogelijk zal zijn.
Kortom onze fractie en Wethouder hebben de komende week weer voldoende om zich voor in te zetten.

 

Week 1 2024.

Op 2 januari waren ook de wethouder, fractie en bestuur aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van het Valkenburgse gemeentebestuur.

Week 51/52.

                                                                                                     Week 50.

 

Afgelopen maandag, 11 december 2023, is door de voltallige gemeenteraad het Parkeerbeleidsplan Valkenburg aan de Geul aangenomen.

Dit betekend onder andere dat vanaf 1 januari 2025 iedere bezoeker aan Valkenburg aan de Geul het eerste uur gratis mag parkeren. Ook zal onze wethouder Jef Kleinen vanaf 1 januari aanstaande in overleg gaan met de inwoners om te praten over alle facetten van parkeren in de diverse woonwijken om dit Parkeerbeleidsplan verder vorm te geven.

De VSP wil vanaf deze plaats de wethouder feliciteren en veel succes toewensen met de verdere invulling en uitvoering van dit Parkeerbeleidsplan.