Jef Kleijnen, wethouder

Mijn naam is Jef Kleijnen en ben wethouder namens de VSP in deze mooie gemeente Valkenburg a/d Geul. Ik ben zeer te spreken over de goede samenwerking binnen het college.

In mijn portefeuille heb ik het Sociaal Domein, de Polfermolen, gezondheid, ouderen, jongeren en het parkeren. Hiermee ben ik meteen mee aan de slag gegaan. Wij hebben inmiddels een noodfonds in het leven geroepen in het kader van energiearmoede.

Ik ben druk doende wat er verbeterd kan en moet worden in het Sociaal Domein o.a. het tegengaan van eenzaamheid, laaggeletterdheid en armoede. Ook heeft de raad het beleidsplan WMO vastgesteld. Nu kan ik volop aan de slag met het uitvoeringsplan. Ook de Social Sofa’s die in onze gemeente steeds meer opduiken zitten in mijn portefeuille. M.b.t. behoud van de Polfermolen ben ik druk bezig om deze te renoveren. Deze klus moet wat mij betreft afgerond zijn voor 2026. M.b.t. het parkeren moet er in de tweede helft van 2023 een nieuw parkeerbeleidsplan klaar zijn. Zodra dit klaar is zal het parkeervergunningensysteem grondig geëvalueerd gaan worden. Tevens moet er een oplossing komen voor de gigantische parkeeroverlast in Broekhem-Noord en een parkeer-vergunningensysteem dat tegemoet komt aan de wensen van onze inwoners. Wij zijn druk bezig met een woonzorgvisie vooral voor onze senioren en mensen met beperkingen. Maar ook onze jongeren verliezen wij niet uit het oog. Wij zijn hard bezig om met jongeren in contact te komen. Met als doel om te peilen waar bij hun behoefte aan is. Er is dus genoeg werk aan de winkel de komende periode, waar ik met veel plezier mee aan de slag ga.

Lloyd Wagemans, fractievoorzitter en penningmeester

Ik ben Lloyd Wagemans, 49 jaar oud en woon met Angelique en onze twee dochters van 18 en 19 jaar in de Erich Wasmannlaan (Broekhem-noord).

Na mijn studie Bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht ben ik bij de Gemeente Maastricht gaan werken. Ik ben daar beleidsmedewerker bij de afdeling Veiligheid & Leefbaarheid.

In mijn vrije tijd wandellen we veel, gaan graag met ons gezin op pad of op reis en sinds mijn 8e voetbal ik al. Momenteel is dat in het veteranenteam van Walram.

Daarnaast maak ik mij graag nuttig voor de samenleving. Vrijwilligerswerk doe ik al sinds. In Broekhem-Noord kunt u mij ook aan de deur verwachten met een collectebus van de Brandwondenstichting. 

Maatschappelijk bezig zijn vind ik erg belangrijk. Kernwaarden waar ik veel waarde aan hecht zijn: eerlijkheid, integriteit, verantwoordelijkheid, gelijkheid en betrouwbaarheid. Dit is ook denk ik mede de reden dat ik vanaf mijn jeugd erg veel interesse heb in politiek. Ik kan niet tegen ongelijkheid en oneerlijk gedrag. Vandaar dat ik mij daar waar het kan wil inzetten voor mensen die het moeilijk hebben (dat kan zijn door financiële problemen maar ook door ziekte) en een afstand hebben tot deelname aan de ‘gewone’ maatschappij.

Sinds 1998 loop ik in onze gemeente mee in de Politiek. Eerst voor D66 en sinds 2017 voor de VSP. Ook al heb ik nog steeds liberale uitgangspunten, de sociale gedachte achter de VSP spreekt mij veel meer aan en sluit beter aan bij mijn eigen ik.

Via de politiek is het mogelijk om dingen te bereiken als je maar achter je eigen waarden en normen blijft staan en dit naar je mensen kunt uitleggen. Of het nou gaat om een goede sportaccommodatie, de renovatie van een weg, of die stoeptegel die verkeerd ligt. Het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Voor velen niet belangrijk maar voor een individu bepaalt dit vaak zijn leef- en woongenot.

Veel groetjes en kijk eens om je heen. Wellicht kun ook jij ‘helpen’, het zijn immers vaak de kleine dingen die het doen! Lloyd

Gertie Silverentand, raadslid

Mijn naam is Gertie Silverentand-Nelissen. Ik ben raadslid namens de VSP, de Valkenburgs Senioren Partij.

Mijn portefeuille is het Economisch Domein. Hieronder valt onder andere de economie, toeristenbeleid, evenementen. Het is belangrijk, om hier een goed evenwicht in te vinden, zowel voor de gemeente, ondernemers, maar zeker ook voor de inwoners van Valkenburg aan de Geul. Daarom is het ook belangrijk, om goed te blijven communiceren, met alle partijen. Alleen zo is het mogelijk, om dit stadje een plaats te laten blijven, waar het goed toeven is, voor de inwoners en bezoekers. Samen met mijn man woon ik in Strabeek, waar we iedere dag genieten van de mooie natuur.

 

 

 

 

Chrétien Jamin, raadslid

 

Mijn naam is Chretien Jamin. Ben nu sinds 2022 raadslid voor de Valkenburgse Senioren Partij.

Voor de VSP beheer ik de portefeuille Fysiek Domein en Middelen.

 

Ben al sinds eind jaren 70 in de Valkenburgse politiek actief. Ben namelijk medeoprichter geweest van het CDA in Valkenburg.  

Samen met de andere huidige zittende raadsleden en onze wethouder hebben we in 2017 de VSP opgericht.

 

In 1996 ben ik begonnen met The read Shop in Valkenburg. Mede door het afsluiten van het centrum was deze niet meer levensvatbaar. Op 14 juli 2021 heb ik nadat ook mijn winkel door de watersnood werd getroffen besloten om direct te stoppen.

 

Na al die jaren aan de zijlijn de politiek gevolgd te hebben vind ik het een eer om deel te mogen uitmaken van de gemeenteraad. Wil me dan ook graag voor 100% inzetten om de belangen van alle inwoners van Valkenburg aan de Geul zo goed mogelijk te behartigen.

Peter Majolein, steunfractie en bestuurslid

Wendy Pachen steunfractie.

Thierry Heerkens, steunfractie

Angelique Wagemans - Leunissen, steunfractie